.

Investitori

O dionici

Temeljni kapital: 254.342.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Oznaka dionice u SKDD: HIMR-R-A

Oznaka dionice na uređenom tržištu Zagrebačke burze: HIMR

ISIN oznaka: HRHIMRRA0001

Broj izdanih dionica: 635.855

Nominalna vrijednost dionice: 400,00 kn

Kontakt za dioničare 051-667-712, info@imperial.hr

 

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u Depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Vlasnik redovnih dionica Izdavatelja ima pravo glasa na Glavnoj skupštini Izdavatelja, pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividenda) i pravo na stečajnu odnosno likvidacijsku masu. Svaka dionica nosi jedan glas. Vlasnik dionica ima pravo na informacije i obavijest o radu Izdavatelja.

 

Povijest: 

  • 1997. započelo je trgovanje dionicama  Imperial d.d. na Varaždinskoj burzi. 
  • 20. 11. 2001.  dionica je upisana u Registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije, danas Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
  • 28. 7. 2003.  sukladno zakonskim obvezama dionica je uvrštena u Kotaciju javnih dioničkih društava Varaždinske burze.
  • 16. 3. 2007. spajanjem Varaždinske i Zagrebačke burze dionica Imperiala d.d. prelazi u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze.
  • 1. 1. 2009. promjenom zakonske regulative dionica je uvrštena u Redovito tržište Zagrebačke burze, na kojem se redovno trguje.
     
  • KRETANJE CIJENE DIONICA – link http://zse.hr/
  • PODACI O TRGOVANJU – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74
  • PRVIH DESET DIONIČARA – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74

 

OBJAVE:FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2018.

2017.

2016.


2015.

2014.


2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.


SKUPŠTINA

Glavna skupština 25.07.2018

Glavna skupština 25.07.2017.

Glavna skupština 12.12.2016.

Godišnja skupština 25.08.2016.

Godišnja skupština Društva 25.08.2015.


Financijsko izvješće za 2014. godinu objavljeno je pod Financijskim izvješćima


Godišnja skupština Društva 08.08.2014.


Financijsko izvješće za 2013. godinu objavljeno je pod Financijskim izvješćima

 

Godišnja skupština Društva 23.08.2013.

 


Financijsko izvješće za 2012. godinu objavljeno je pod Financijskim izvješćima


Glavna skupština 24.08.2012.

 


Revidirani  godišnji izvještaj za 2011.  nalazi se pod Financijska izvješća -2011.
 

Revidirano financijsko izvješće kao sastavni dio materijala nalazi objavljeno pod financijska izvješća.

 

   Croatia Covid 19 INFO