.

O dionici

Temeljni kapital: 201.265.404,00 €, uplaćen u cijelosti 

Oznaka dionice: HIMR-R-A

ISIN oznaka: HRHIMRRA0001

Broj izdanih dionica: 2.279.473  bez nominalnog iznosa                         

 

Kontakt za dioničare 051-667-712, petra.boskovic@imperial.hrinfo@imperial.hr

Dana 26.05.2023. godine na mrežnim stranicama Trgovačkog suda u Rijeci objavljeno je Rješenje o upisu smanjenja temeljnog kapitala Društva.

Temeljni kapital Društva smanjuje se sa 201.265.404,26 € za iznos od 0,26 € na iznos od 201.265.404,00 €, podijeljen na 2.279.473 dionice bez nominalnog iznosa.

Dana 27.11.2021. godine na mrežnim stranicama Trgovačkog suda u Rijeci objavljeno je Rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala Društva.

Temeljni kapital Društva povećava se sa 826.668.557,32 kuna za iznos od 689.765.631,10 kuna na iznos 1.516.434.188,42 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 790.010 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa na ukupno 2.279.473 dionica bez nominalnog iznosa.

Dana 07. svibnja 2020. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je na zahtjev izdavatelja Imperial Riviera d.d. jedinstveni prospekt uvrštenja 488.012 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, na uređeno tržište.

Slijedom rješenja HANFA-e, dana 15. svibnja 2020. godine Središnje klirinško depozitarno društvo donijelo  je Odluku o konverziji dionica izdavatelja Imperial Riviera d.d., na način da se 488.012 redovnih dionica oznake HIMR-R-B , ISIN: HIMRRB0000, konvertira u 488.012 redovnih dionica oznake HIMR-R-A, ISIN: HIMRRA0001.

Zadnji dan namire postojećih 488.012 dionica oznake HIMR-R-B u informacijskom sustavu SKDD-a je 19. svibnja 2020. godine, dok je prvi dan namire nove količine 488.012 dionica oznake HIMR-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a 20. svibnja 2020. godine.

Dana 18. svibnja 2020. godine Zagrebačka burza donosi Odluku kojom se odobrava uvrštenje 488.012 dionica oznake HIMR-R-A, ISIN: HIMRRA0001 na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Prvi dan trgovanja navedenim dionicama jest 20. svibnja 2020. godine.

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 28.11.2019. godine upisano je povećanje temeljenog kapitala s iznosa od 400.580.400  kuna, za iznos od 426.088.157,32 kuna, na iznos od 826.668.557,32 kuna.

Izdavanjem 488.012 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa uvećao se i broj izdanih dionica Društva na 1.489.463 dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 28.06.2019. godine upisano je povećanje temeljenog kapitala s iznosa od 254.342.000  kuna, za iznos od 146.238.400 kuna, na iznos od 400.580.400 kuna.
Izdavanjem  365.596 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa uvećao se i broj izdanih dionica Društva na 1.001.451 dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

 

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u Depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Vlasnik redovnih dionica Izdavatelja ima pravo glasa na Glavnoj skupštini Izdavatelja, pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividenda) i pravo na stečajnu odnosno likvidacijsku masu. Svaka dionica nosi jedan glas. Vlasnik dionica ima pravo na informacije i obavijest o radu Izdavatelja.

 

Povijest: 

  • 1997. započelo je trgovanje dionicama  Imperial d.d. na Varaždinskoj burzi. 
  • 20. 11. 2001.  dionica je upisana u Registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije, danas Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
  • 28. 7. 2003.  sukladno zakonskim obvezama dionica je uvrštena u Kotaciju javnih dioničkih društava Varaždinske burze.
  • 16. 3. 2007. spajanjem Varaždinske i Zagrebačke burze dionica Imperiala d.d. prelazi u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze.
  • 1. 1. 2009. promjenom zakonske regulative dionica je uvrštena u Redovito tržište Zagrebačke burze, na kojem se redovno trguje.
     
  • KRETANJE CIJENE DIONICA – link http://zse.hr/
  • PODACI O TRGOVANJU – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74
  • PRVIH DESET DIONIČARA – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74

 

   Croatia Covid 19 INFO