.

O dionici

Temeljni kapital: 826.668.557,32 kn, uplaćen u cijelosti

Oznaka dionice u SKDD: HIMR-R-A 

Oznaka dionice na uređenom tržištu Zagrebačke burze: HIMR

ISIN oznaka: HRHIMRRA0001

Broj izdanih dionica: 1.489.463 bez nominalnog iznosa                         

 

Kontakt za dioničare 051-667-712, petra.boskovic@imperial.hrinfo@imperial.hr

 

Dana 07. svibnja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je na zahtjev izdavatelja Imperial Riviera d.d. jedinstveni prospekt uvrštenja 488.012 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, na uređeno tržište.

Slijedom rješenja HANFA-e, dana 15. svibnja 2020. godine Središnje klirinško depozitarno društvo donijelo  je Odluku o konverziji dionica izdavatelja Imperial Riviera d.d., na način da se 488.012 redovnih dionica oznake HIMR-R-B , ISIN: HIMRRB0000, konvertira u 488.012 redovnih dionica oznake HIMR-R-A, ISIN: HIMRRA0001.

Zadnji dan namire postojećih 488.012 dionica oznake HIMR-R-B u informacijskom sustavu SKDD-a je 19. svibnja 2020. godine, dok je prvi dan namire nove količine 488.012 dionica oznake HIMR-R-A u informacijskom sustavu SKDD-a 20. svibnja 2020. godine.

Dana 18. svibnja 2020. godine Zagrebačka burza donosi Odluku kojom se odobrava uvrštenje 488.012 dionica oznake HIMR-R-A, ISIN: HIMRRA0001 na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Prvi dan trgovanja navedenim dionicama jest 20. svibnja 2020. godine.

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 28.11.2019. godine upisano je povećanje temeljenog kapitala s iznosa od 400.580.400  kuna, za iznos od 426.088.157,32 kuna, na iznos od 826.668.557,32 kuna.

Izdavanjem 488.012 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa uvećao se i broj izdanih dionica Društva na 1.489.463 dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 28.06.2019. godine upisano je povećanje temeljenog kapitala s iznosa od 254.342.000  kuna, za iznos od 146.238.400 kuna, na iznos od 400.580.400 kuna.
Izdavanjem  365.596 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa uvećao se i broj izdanih dionica Društva na 1.001.451 dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

 

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u Depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Vlasnik redovnih dionica Izdavatelja ima pravo glasa na Glavnoj skupštini Izdavatelja, pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividenda) i pravo na stečajnu odnosno likvidacijsku masu. Svaka dionica nosi jedan glas. Vlasnik dionica ima pravo na informacije i obavijest o radu Izdavatelja.

 

Povijest: 

  • 1997. započelo je trgovanje dionicama  Imperial d.d. na Varaždinskoj burzi. 
  • 20. 11. 2001.  dionica je upisana u Registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije, danas Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
  • 28. 7. 2003.  sukladno zakonskim obvezama dionica je uvrštena u Kotaciju javnih dioničkih društava Varaždinske burze.
  • 16. 3. 2007. spajanjem Varaždinske i Zagrebačke burze dionica Imperiala d.d. prelazi u Kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze.
  • 1. 1. 2009. promjenom zakonske regulative dionica je uvrštena u Redovito tržište Zagrebačke burze, na kojem se redovno trguje.
     
  • KRETANJE CIJENE DIONICA – link http://zse.hr/
  • PODACI O TRGOVANJU – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74
  • PRVIH DESET DIONIČARA – link http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=74

 

   Croatia Covid 19 INFO