.

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR  

  • PREDSJEDNIK: BORIS GALIĆ
  • ZAMJENIK: ŽELJKO KUKURIN
  • ČLANOVI: HRVOJE PAUKOVIĆ, FRANZ LANSCHÜTZER, MLADEN MARKOČ, JAKŠA KRIŠTO, EUGEN STANISSA

REVIZIJSKI ODBOR:

       Djelokrug Revizijskog odbora uređen je zakonom, Statutom i drugim općim aktima Društva

  • PREDSJEDNIK: JAKŠA KRIŠTO
  • ČLANOVI: MLADEN MARKOČ, HRVOJE PAUKOVIĆ

ODBOR ZA INVESTICIJE:

       Odbor za investicije raspravlja pripremu i prati realizaciju investicija Društva

  • PREDSJEDNIK: FRANZ LANSCHÜTZER
  • ČLANOVI: BORIS GALIĆ, ŽELJKO KUKURIN

ODBOR ZA NAKNADE I NAGRAĐIVANJE:

      Djelokrug rada Odbora za naknade i nagrađivanje čine imenovanja (ljudski potencijali), naknade i nagrađivanje te poslovna strategija

  • PREDSJEDNIK: BORIS GALIĆ
  • ČLANOVI: ŽELJKO KUKURIN, HRVOJE PAUKOVIĆ

 

   Croatia Covid 19 INFO