.

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR  

  • PREDSJEDNIK: BORIS GALIĆ
  • ZAMJENIK: ŽELJKO KUKURIN
  • ČLANOVI: HRVOJE PAUKOVIĆ, GUSTAV WURMBÖCK, MLADEN MARKOČ, JAKŠA KRIŠTO, STANIŠA BOROVIĆ

REVIZIJSKI ODBOR:

  • PREDSJEDNIK: JAKŠA KRIŠTO
  • ČLANOVI: MLADEN MARKOČ, HRVOJE PAUKOVIĆ

ODBOR ZA INVESTICIJE:

  • PREDSJEDNIK: GUSTAV WURMBÖCK
  • ČLANOVI: BORIS GALIĆ, ŽELJKO KUKURIN

ODBOR ZA NAGRADE I NAGRAĐIVANJE:

  • PREDSJEDNIK: BORIS GALIĆ
  • ČLANOVI: ŽELJKO KUKURIN, HRVOJE PAUKOVIĆ

   Croatia Covid 19 INFO