.

Uprava

UPRAVA

  • PREDSJEDNIK UPRAVE: VLADO MIŠ
  • ČLAN UPRAVE: SEBASTIAN PALMA

 

PROKURISTI

  • ALEKSIJE SOVIĆ-PADOVAN
  • JOŠKO LELAS

 

   Croatia Covid 19 INFO